Nakon ledenog vala prijete nam poplave 860

Vrhunac hladnog vala je s današnjim danom prošao te se očekuje postupan prijelaz oborine iz snijega u kišu, a sve kao posljedica porasta temperature zraka, pri čemu se od subote očekuju dnevne temperature iznad 0°C. Moguće je postupno topljenje snijega, a samim time i porast vodostaja rijeka uz moguće uvođenje mjera obrane od poplava.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje je u redovnom kontaktu s DHMZ-om i Hrvatskim vodama te se permanentno razmjenjuju informacije o meteorološkim i hidrološkim pokazateljima s ciljem praćenja situacije za slučaj nastanaka poplava. Preko svojih područnih ureda za zaštitu i spašavanje, DUZS je u kontaktu s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te žurnih službi uz preporuke da se kroz stožere civilne zaštite koordiniraju sve aktivnosti između operativnih snaga sustava civilne zaštite za podizanje pripravnosti za slučaj poplava.

Situacija se kontinuirano prati, a operativne snage sustava civilne zaštite su u svakom trenutku spremne pružiti pomoć stanovništvu. Za kontakte oko eventualnih potreba od 0 do 24 na raspolaganju su Županijski centri 112.

Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite su u pripravnosti za moguće operativno djelovanje na terenu, kao dodatna pomoć JLP(R)S u slučaju nastanka poplava.

Po potrebi, bit će aktiviran sustav civilne zaštite na lokalnoj, područnoj i državnoj razini.

Na obrani od poplava, bude li potrebno, bit će angažirani kapaciteti DUZS-a, Hrvatskih voda, policije, vatrogastva, civilne zaštite, javnog zdravstva, Hrvatskog Crvenog križa, HGSS-a, komunalnih tvrtki, stožera civilne zaštite i Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji će poduzimanjem adekvatnih mjera nadzirati stanje na terenu.

Duzs.hr