Obilježavanje Međunarodnog dana civilne zaštite 841

Međunarodni dan civilne zaštite kao i Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj obilježava se 1. ožujka.
Glavna skupština Ujedinjenih naroda odredila je 1990. godina da 1. ožujak bude Međunarodni dan CZ-a, a u spomen na dan kada je 1972. počela s radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi.

Povijest civilne zaštite u Gradu Zagrebu datira od 1938. kada je otvorena prva Škola civilne zaštite. Važnost organizirane civilne zaštite pokazala se u vrijeme Domovinskog rata kada su pripadnici civilne zaštite svojim radom i organizacijom doprinjeli smanjenju stradavanja stanovništva. Nažalost, nakon Domovinskog rata problematika civilne zaštite je pala u drugi plan te je nepravedno zanemarena.

Osnivanjem Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba 2008. godine napravljen je jedinstven iskorak za ponovnu organizaciju i uspostavu sustava civilne zaštite. Danas, Zagreb ima najopremljeniji, najbrojniji i najrazvijeniji sustav civilne zaštite u državi. Osim Ureda za upravljanje u hitnim situacijama kao krovnog tijela, u Zagrebu djeluju Stožer civilne zaštite, 17 postrojbi civilne zaštite opće namjene u svim gradskim četvrtima, Specijalistička postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina sa 13 timova te tim za spašavanje na vodi i dva logistička tima. Zbirno, u sustav Civilne zaštite Grada Zagrebu uključeno je preko 5000 ljudi koji su obučeni i organizirani na način da u slučaju potrebe mogu izaći na teren i pružiti pomoć ugroženima.

Ured za upravljanje u hitnim situacijama svim pripadnicima Civilne zaštite Grada Zagreba kao i svim pripadnicima civilne zaštite diljem Hrvatske čestita njihov praznik, te zahvaljuje na vremenu i trudu uloženom u rad za dobrobit zajednice, poručuju iz Ureda.