Izbjegavajte vodu koja je u pokretu
Budite pažljivi u područjima gdje se voda povukla. Putei mogu biti oštećeni i opasni
Vratite se u svoje domove tek kad nadležne službe proglase da je to sigurno
Nemojte koristiti elektrićne uređaje bez prethodne provjere
Očistite i dezinficirajte sve površine
Budite pažljivi pri ulasku u zgrade zbog oštećenja koja su mogla nastati

AKO STE KOD KUĆE

Pripremite torbu s lijekovima, osobnim dokumentima te najosnovnijim stvarima
Idite do najvišeg kata u kući i čekajte djelatnike službi zaštite i spašavanja
Informirajte se putem radija, televizije i interneta
Ne dirajte električne uređaje ako ste mokri ili stojite u vodi
Vodu iz javnog vodovoda nemojte piti dok se ne uvjerite da je sigurna za piće. Do tada pijte prokuhanu ili flaširanu vodu.

UKOLIKO STIGNETE

Premjestite bitne stvari na kat
Isključite električnu energiju na glavnom prekidaču
Evakuirajte životinje, a ako to ne možete oslobodite ih iz objekta u kojima su smještene
Ako ste u zatvorenom, ostanite unutra. Ako ste na otvorenom, ostanite na otvorenom.
Ako ste u vozilu zaustavite se brzo, ali sigurno, i ostanite u vozilu. Izbjegavajte zaustavljanje blizu ili ispod zgrade, drveća, nadvožnjaka i rasvjetnih stupova.